POLİQRAFİYA İŞLƏRİ

Kvartal və aylıq təqvimlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bir sarımalı rüblük təqvimlər

img01
Bir sarımalı rüblük təqvim tamrəngli şapkadan və aşağı reklam sahəsindən ibarətdir. Şapkanın ölçüləri 297x210 mm, çap 4+0, 255 q/m2 ölçülü birtərəfli melli kartonu, "pikkolo" halqası. Təqvimin standart bloku kursor və altlığa malik olan 12 vərəqdən ibarətdir. Çap 3+0, 90 q/m2 ölçülü melli kağız. Sarıma - 1 ədəd Wire-O metal spiralı. Hazır təqvimin ölçüləri - 297x670 mm.

Ardını oxu...

Divar və stolüstü təqvimlər

img15Divar təqvimləre

Sizin ofisinizdə divar təqvimi firma üslubunun elementi, partnyorlarınızın ofislərində isə sizin haqqınızda daimi xatırlatma kimi çıxış edir. Belə bir təqvimə hər kəs malik ola 

Ardını oxu...

Cib təqvimləri

img10Cib təqvimləri ən demokratik təqvim növüdür. Kiçik həcm, maraqlı dizayn və böyük tiraj bütün müştərilərin firmanızın reklamını daima özləri ilə.

Cib təqviminin ümumi görünüşü

Qırağı kəsilmiş format 70x100 mm, 4+4, kağız 300 q/m2, ikitərəfli laminasiya 32 mkm, künclərin girdələşdirilməse.

Ardını oxu...

Zərflər, açıqçalar, dəvətnamələr

img13img12

Eksklyuziv olaraq hazırlanmış bayram zərfləri, dəvətnamə və açıqçalar yaxşı əhval-ruhiyyə yaradacaq və sizi xatırladacaq, gözəl dəvətnamələr isə bayram ovqatı bəxş edəcək.

Bukletlər

img05Mətbəəmiz çap məhsullarının digər növləri ilə yanaşı tamrəngli bukletlər də hazırlayır. Reklam poliqrafiyasının bir növü kimi bukletlər kitabçalar və vərəqələr arasında orta mövqe tutur. Kitabça kimi ətraflı məlumata malik olmayan buklet daha yığcamdır və eyni zamanda adi reklam vərəqəsindən daha görkəmli və daha artıq məlumata malikdir. Bundan əlavə, bukletdə məlumatın təqdim edilməsi üsulları struktur baxımından daha mükəmməldir, informasiya daha yaxşı qavranılır.

Ardını oxu...

Kitabça və jurnallar

img14Bizim firma kitabça və jurnalların çapı, onları çapdan sonrakı emalı ilə məşğuldur. Kitabça və kataloqlar çoxsəhifəli çap məhsullarının ən çox yayılmış növüdür. Kitabçalar böyük miqdarda çap informasiyasının yerləşdirilməsi, təqdimetmə və reklam məqsədləri ilə istifadə üçün olduqca əlverişlidir.

Ardını oxu...

Vərəqələr

img07Vərəqələr reklam məhsullarının ən sadə və az xərc tələb edən növlərindən biridir.

Vərəqələr müxtəlif təqdimetmə mərasimlərinin, hərracların, şəhərin küçələrində reklam aksiyalarının keçirilməsi zamanı olduqca əlverişli və öz təsirinə görə çox effektivdir.

Ardını oxu...

Blanklar

img02Müəssisə və təşkilatlar üçün standart mühasibat blankları, tibb idarələri üçün blanklar, firma blankları.