GRM ştampları – Office seriyası

baner-Office-stamps«Office» seriyasına aid GRM avtomatik təchizetməsi

«Office» seriyasının təchizatı əlçatan qiymət, stil və istismar etibarlılığı arasında olan bir tarazlıqdır. Bu seriyanın avtomatik təchizatı GRM təchizetmələrinin büdcə seqmentinə aiddir, ancaq bu o demək deyil ki, «Office» seriyasının təchizetmələri başqa seriyalardan olan təchizatdan geri qalır.

Bu seriyanın yeganə fərqi onun istehsalının maya dəyərinin azaldılması üçün xüsusi olaraq hazırlanmış və etibarlı istismar üçün lazımlı möhkəmliyi təmin olunmuş sadələşdirilmiş konstruksiyadır.

«Office» seriyasının təchizetmələri çeşidinə geniş rəng ifasında möhür və ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr daxildir.

GRM 60 office

grm-60 office-black GRM 60 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: qara
Sətirlərin sayı: 10
76x37 mm
grm-60 office-violet GRM 60 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: bənövşəyi
Sətirlərin sayı: 10
76x37 mm

GRM 50 office

grm-50 office-black GRM 50 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: qara
Sətirlərin sayı: 7
69x30 mm
grm-50 office-violet GRM 50 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: bənövşəyi
Sətirlərin sayı: 7
69x30 mm

GRM 40 office

grm-40 office-black GRM 40 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: qara
Sətirlərin sayı: 6
59x23 mm
grm-40 office-blue GRM 40 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: göy
Sətirlərin sayı: 6
59x23 mm
grm-40 office-cyan GRM 40 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: firuzəyi
Sətirlərin sayı: 6
59x23 mm
grm-40 office-ellow GRM 40 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: sarı
Sətirlərin sayı: 6
59x23 mm
grm-40 office-red GRM 40 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: qırmızı
Sətirlərin sayı: 6
59x23 mm
grm-40 office-violet GRM 40 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: bənövşəyi
Sətirlərin sayı: 6
59x23 mm

GRM 20 Office

grm-20 office-black GRM 20 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: qara
Sətirlərin sayı: 4
 38x14 mm
grm-20 office-blue GRM 20 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: göy
Sətirlərin sayı: 4
 38x14 mm
grm-20 office-cyan GRM 20 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: firuzəyi
Sətirlərin sayı: 4
 38x14 mm
grm-20 office-ellow GRM 20 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: sarı
Sətirlərin sayı: 4
 38x14 mm
grm-20 office-red GRM 20 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: qırmızı
Sətirlərin sayı: 4
 38x14 mm
grm-20 office-violet GRM 20 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: bənövşəyi
Sətirlərin sayı: 4
 38x14 mm

GRM 30 office

grm-30 office-black GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: qara
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm
grm-30 office-blue GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: göy
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm
grm-30 office-cyan GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: firuzəyi
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm
grm-30 office-ellow GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: sarı
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm
grm-30 office-red GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: qırmızı
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm
grm-30 office-violet GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: bənövşəyi
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm