GRM 30 office

grm-30 office-black GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: qara
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm
grm-30 office-blue GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: göy
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm
grm-30 office-cyan GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: firuzəyi
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm
grm-30 office-ellow GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: sarı
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm
grm-30 office-red GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: qırmızı
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm
grm-30 office-violet GRM 30 office
Ştamplar üçün avtomatik təchizetmələr, dəyişdirilən ştempel yastığı ilə.
Rəng: bənövşəyi
Sətirlərin sayı: 5
 47x18 mm