GRM ştampları - P3 seriyası

p3-trodat

P3 seriyasının GRM-ının avtomatik təchizetməsi.

Müasir plastik kütlələrdən istifadəylə stilli göy korpus.

P3 seriyasının ştampları üçün bütün təchizetmələr müasir ehtiyacları nəzərə alaraq hazırlanmışdır:

  • çərçivələrin mövcudluğu,
  • ştampda böyük miqdarda mətnin mövcudluğu,
  • ştamplarda mikromətnin mövcudluğu,
  • yayın və qalın yapışqan qatının sərtliyinin tələb edən yüksək parametrləri, hansılar ki, həkkin keyfiyyətini itirmədən istənilən səthdə işləməyə imkan verirlər.

P3 seriyasına aid ştamplarda dəyişilən yastıqlar Trodat® təchizetmələrinə uyğundur.

grm-4910-p3 GRM 4910 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy, bənövşəyi.
 26х9 mm
grm-4911-p3 GRM 4911 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy, bənövşəyi.
 38x14 mm
grm-4912-p3 GRM 4912 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy, bənövşəyi.
 47x18 mm
grm-4913-p3 GRM 4913 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy, bənövşəyi.
 58x22 mm
grm-4915-p3 GRM 4915 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy, bənövşəyi.
 70x52 mm
grm-4916-p3 GRM 4916 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy
69x10 mm
--- GRM 4917 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy
50x10 mm
grm-4925-p3 GRM 4925 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy
82x25 mm
grm-4926-p3 GRM 4926 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy
75x38 mm
grm-4927-p3  GRM 4927 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy
60х40 mm
--- GRM 4928 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy
60х33 mm
grm-4929-p3 GRM 4929 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy
50х30 mm
--- GRM 4931 P3
Ştamp üçün təchizetmə.
Ştampın daha dəqiq yerləşdirməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi və möhkəm və erqonomik plastik korpus.
Rəng: göy
70х30 mm