GRM daterləri - Hummer P3 seriyası

grm-hummer-p3-daterHummer P3 seriyasının daterləri üçün GRM avtomatik təchizetmə.

P3 seriyasının daterləri üçün avtomatik təchizetmə sənədlərdə tarixin həkk edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş avtomatik ştampdır.

Daterlər bank, poçt və nəqliyyat müəssisələrində geniş tətbiq olunur.

grm-4724-hummer GRM 4724 Hummer

Gücləndirilmiş, yüngül korpuslu dater. Boksda (COMPACT).

Ölçü: 40х40 mm
grm-4726-p3-hummer  GRM 4726 P3 Dater Hummer

Gücləndirilmiş, yüngül korpuslu dater.

Ölçü: 75х38 mm
grm-4727-p3-hummer  GRM 4727 P3 Dater Hummer

Gücləndirilmiş, yüngül korpuslu dater.

Ölçü: 60х40 mm
grm-4729-p3-hummer  GRM 4729 P3 Dater Hummer

Gücləndirilmiş, yüngül korpuslu dater.

Ölçü: 50х30 mm