GRM daterləri - P3 seriyası

grm-4727-p3P3 seriyasının daterləri üçün avtomatik təchizetmə sənədlərdə tarixin həkk edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş avtomatik ştampdır.

Daterlər bank, poçt və nəqliyyat müəssisələrində geniş tətbiq olunur.

--- GRM 4726 P3

Ştampın daha dəqiq yerləşdirilməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi olan və möhkəm və erqonomik plastik korpus.

Ölçü: 75х38 mm
grm-4727-p3  GRM 4727 P3

Ştampın daha dəqiq yerləşdirilməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi olan və möhkəm və erqonomik plastik korpus.

Ölçü: 60х40 mm
grm-4729-p3  GRM 4729 P3

Ştampın daha dəqiq yerləşdirilməsi üçün şəffaf aşağı hissəsi olan və möhkəm və erqonomik plastik korpus.

Ölçü: 50х30 mm