Kvartal və aylıq təqvimlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bir sarımalı rüblük təqvimlər

img01
Bir sarımalı rüblük təqvim tamrəngli şapkadan və aşağı reklam sahəsindən ibarətdir. Şapkanın ölçüləri 297x210 mm, çap 4+0, 255 q/m2 ölçülü birtərəfli melli kartonu, "pikkolo" halqası. Təqvimin standart bloku kursor və altlığa malik olan 12 vərəqdən ibarətdir. Çap 3+0, 90 q/m2 ölçülü melli kağız. Sarıma - 1 ədəd Wire-O metal spiralı. Hazır təqvimin ölçüləri - 297x670 mm.

 

Üç sarımalı rüblük təqvii

Üç sarımalı rüblük təqvim tamrəngli şapkadan və üç reklam sahəsindən ibarətdir. Şapka ölçülərinin iki variantı: 297x210 mm və 340x210 mm, çap 4+0, 255 q/m2 ölçülü birtərəfli təbaşirli kartonu, "pikkolo" halqası. Blokların ölçüsü - 297x180 mm. Təqvim toruna kursor və karton altlığa malik olan 12 vərəqdən ibarət 3 blok daxildir. Çap 3+0, 90 q/m2 ölçülü təbaşirli kağız. Sarıma - 3 ədəd Wire-O metal spiralı. Hazır təqvimlərin ölçüləri - 297x870 mm və 340x870 mm.

Bir sarımalı aylıq təqvimlər

Bir sarımalı aylıq təqvim tamrəngli şapkadan və aşağı reklam sahəsindən ibarətdir. Şapkanın ölçüləri 297x210 mm, çap 4+0, 255 q/m2 ölçülü birtərəfli təbaşirli kartonu, "pikkolo" halqası. Təqvimin standart bloku kursor və altlığa malik olan 12 vərəqdən ibarətdir. Blokun ölçüsü - 297x180 mm. Çap 3+0, 90 q/m2 ölçülü təbaşirli kağız. Sarıma - 1 ədəd Wire-O metal spiralı. Hazır təqvimin ölçüləri - 297x390 mm.