POLİQRAFİYA İŞLƏRİ

Bukletlər

img05Mətbəəmiz çap məhsullarının digər növləri ilə yanaşı tamrəngli bukletlər də hazırlayır. Reklam poliqrafiyasının bir növü kimi bukletlər kitabçalar və vərəqələr arasında orta mövqe tutur. Kitabça kimi ətraflı məlumata malik olmayan buklet daha yığcamdır və eyni zamanda adi reklam vərəqəsindən daha görkəmli və daha artıq məlumata malikdir. Bundan əlavə, bukletdə məlumatın təqdim edilməsi üsulları struktur baxımından daha mükəmməldir, informasiya daha yaxşı qavranılır.

Ardını oxu...