POLİQRAFİYA İŞLƏRİ

Kitabça və jurnallar

img14Bizim firma kitabça və jurnalların çapı, onları çapdan sonrakı emalı ilə məşğuldur. Kitabça və kataloqlar çoxsəhifəli çap məhsullarının ən çox yayılmış növüdür. Kitabçalar böyük miqdarda çap informasiyasının yerləşdirilməsi, təqdimetmə və reklam məqsədləri ilə istifadə üçün olduqca əlverişlidir.

Ardını oxu...