Vinilin və başqa materialların konturla kəsilməsi

Bu gün reklam və tərtibat fəaliyyətinin spektri kifayət qədər müxtəlifdir və bu müxtəliflik vinil və s. özüyapışan materialların konturla kəsilməsinin müasir imkanları sayəsində əldə edilir.

Biz işimizdə istənilən dərəcədə mürəkkəb və yüksək dəqiqlikli kontur kəsilməsində sərəncamımızda olan Yaponiyanın GRAPHTE firmasının plotterindən istifadə edirik.

Konturla kəsilmənin tətbiqi sahəsi kifayət qədər genişdir – bu sahə vitrinlərin və lövhələrin tərtibatı üçün sadə hərflərdən başlayaraq mürəkkəb konturlu loqotiplərin və xırda yapışdırmalaradək olan diapazonu əhatə edir.

graphtec