Plastik kart hazirlanması,Plastik kart sifarisi
Plastik Kartlar nədir?


Bu gün plastik kartlar gündəlik həyatımızın praktik olaraq ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Plastik kartlar hər yerdə - şəxsi, işgüzar, həmçinin ticarət və reklam məqsədləri üçün istifadə olunur. Plastik kartlardan bank, mühafizə, ticarət və başqa sahələrdə istifadə olunur. Plastik kart maliyyə əməliyyatlarını tez və rahat aparmağa imkan verir. Kartlar vasitəsilə müxtəlif təşkilat və müəssisələrdə ziyarətçilərin sayına nəzarət edilir. Plastik kartlardan ictimai nəqliyyatda gediş haqqının ödənilməsi üçün istifadə olunur. Həmçinin, plastik kartlar ticarət və xidmət sahəsində müştərilərin cəlb olunması və maraqda saxlanması üçün ən güclü alətdir - buna kart sahibinə təklif edilən endirimlər, bonuslar və başqa əlverişli şərtlərin təqdim olunması hesabına nail olunur. Plastik kartların çapı üçün əldə etdiyimiz peşəkar avadanlıq məhsulumuzun ən yüksək keyfiyyətini təmin edir və, haqlı olaraq, plastik kartlar üzərində çap bazarında şirkətimizə liderlik mövqeyini qazandırmaqda davam edir.Plastik Kartların Növləri

Diskont kartları

Diskont kartları yeni alıcıları cəlb etməyə və daimi müştərilərə malların və ya xidmətlərin alınması zamanı güzəştlər və endirimlər vasitəsilə həvəsləndirməyə imkan verən geniş yayılmış kart tipidir. Bir çox halda diskont kartları şəklində maqnit zolaq və ya cizgi-kod vurulmuş kartlar tətbiq edilir.


Reklam kartları

Plastik kartların reklam vasitəsi kimi istifadə olunması geniş yayılmışdır. Şirkətin loqotipi həkk olunmuş plastik kart üzərində çap olunan vizit kartları, firma təqvimləri təqdimat və sərgilərdə qeyri-standart hədiyyə ola ola bilər.


Klub kartları

Klub kartları müxtəlif klubların, restoran, barlar, diskotekalar, istirahət bazaları və s. obyektlərin daimi üzvlərini eyniləşdirməyə, eyni zamanda, kart sahiblərinə xidmət vaxtı güzəşt və ya endirimlərdən faydalanmağa imkan verir.


Bonus kartları

Bonus kartları adətən ticarət və xidmət sahəsində tətbiq edilir. Malların və ya xidmətlərin alınması vaxtı kart sahiblərinə müəyyən ballar (bonuslar) əlavə edilir, sonradan bu ballar müxtəlif mallara dəyişilə və ya malın və ya xidmətin dəyərinin ödənişi vaxtı endirim kimi istifadə oluna bilərlər. Belə kartlarda adətən maqnit lenti və ya cizgi-kod yerləşdirilir.


Eyniləşdirmə kartları

Mətbəəmiz çap məhsullarının digər növləri ilə yanaşı tamrəngli bukletlər də hazırlayır. Reklam poliqrafiyasının bir növü kimi bukletlər kitabçalar və vərəqələr arasında orta mövqe tutur. Kitabça kimi ətraflı məlumata malik olmayan buklet daha yığcamdır və eyni zamanda adi reklam vərəqəsindən daha görkəmli və daha artıq məlumata malikdir.


Öncədən ödənmə kartları

Öncədən ödənmə kartları – kommersiya şirkətləri tərəfindən ticarət və xidmət şəbəkəsində hesablaşmalar üçün buraxılan və müştərilər tərəfindən bu növ kartların alınması vaxtı malların və ya xidmətlərin ilkin ödənişini nəzərdə tutan kartlara deyilir. Belə kartlar mobil telefonların satış qiyməti, İnternetə çıxış, taksofon ödənişi və s. ödənişlər üçün istifadə olunur. Bir qayda olaraq, belə kartlar silinməsi tələb olunan Scratch-off zolağın altında olan koda malikdir.Plastik Kartlar üçün özəlliklər

Sublimasiya çapı

Sublimasiya çapı plastik kartın səthinə mətn və ya qrafik informasiyanın çəkilməsidir. Bu əməliyyat sublimasiya printerinin köməyi ilə həyata keçirilir. Çap prosesi təsvirin rəngləyici lentdən termo-üsulla kart üzərinə keçirilməsindən ibarətdir.

Maqnit zolağı

Maqnit zolağı kart üzərinə çəkilmiş maqnit məlumat daşıyıcısıdır. Maqnit zolağına məlumatın yazılması və onun sonradan oxunması xüsusi qurğuların köməyi ilə həyata keçirilir. Maqnit zolağı informasiyanın yazılması üçün üç xəttə malikdir. Hər xəttə rəqəmlər və hərflərdən ibarət sıra yazmaq olar (kartın nömrəsi, sahibinin soyadı, işlətmə müddəti və s.). Maqnit zolaqları aşağı-ersitiv (LoCo) və ya yüksək-ersitiv (HiCo) ola bilər. Yüksək-ersitiv maqnit zolağı aşağı-ersitiv maqnit zolağından yazılmış informasiyanın xarici maqnit sahələrinin təsirinə daha yüksək davamlılığı ilə fərqlənir. Maqnit zolaqlı kartlar diskont, bank və eyniləşdirmə sistemlərində geniş istifadə olunur.

Scratch-off zolağı

Scratch-off zolağı qorunan informasiyanın (məsələn, PIN-kodun) üstündən plastik kartın səthinə çəkilən qeyri-şəffaf qoruyucu qatdır. Qorunan informasiyanın oxunması üçün scratch-off zolağı hər hansı bir əşya ilə silinir. Fərdiləşmənin belə üsulu əvvəlcədən ödəniş və lotereya kartlarının istehsalı vaxtı çox geniş istifadə olunur.

Cizgi-kod

Cizgi-kod cizgilər şəklində kart üzərinə çəkilən və xüsusi qurğuların köməyi ilə oxunan kodlaşdırılmış informasiyadır. Bir qayda olaraq, cizgi-kod eyniləşdirmə və diskont kartlarının istehsalı vaxtı istifadə olunur.

İmza üçün zolaq

İmza üçün zolaq kartın səthinə vurulmuş və yazıların həkk edilməsinə imkan verən xüsusi qatdır. Bir qayda olaraq, bu zolaq kartın arxa tərəfində düzbucaqlı zolaq şəklində ifa olunur (onun yerləşməsini və formasını dəyişdirmək olar). Zolağın əsas təyinatı kart üzərinə imza nümünəsinin və başqa əlavə məlumatın çəkilməsidir. Abunə panelləri, bir qayda olaraq, xüsusi ağ boya ilə çəkilir.

Embossing

Embossing sonrakı boyanmanı (bir qayda olaraq, qızılı və ya gümüşü rəngə) nəzərə alan plastik kartın səthinə sıxma yolu ilə hərf-rəqəmli məlumatın çəkilməsidir. Fərdiləşdirmənin bu üsulu müxtəlif tip plastik kartların istehsalı vaxtı çox geniş istifadə olunur.


© 2019 Copyright: NurArt